lijevo
Svi radovi

Dora Kovačić; Petar Kukec

FLOW - Staro Trnje

Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu

Mentor:

Sanja Gašparović, Dr. sc.

Prostor Starog Trnja transformiramo u stroj balansirajući između urbanog i prirodnog, javnog i privatnog. Neprestane konstraste suočavamo i ostvarujemo njihovu interakciju. Tlo koristimo kao sloj koji je najizloženiji javnim sadržajima. Odvajanjem od tla umanjuje se dostupnost javnosti. Obodne prostore nastanjujemo stambenim zgradama, smještajući javne sadržaje u srž. Uz sjevernu granicu smještamo meandar zgrada koji je čas na tlu, čas ledbi - ambijenti različito izloženi okolini. Rahlost same strukture naglašava se prema jugu na kojem su smješteni tornjevi kao odgovor Jelineku nasuprot Save. Povezanost svih slojeva i elemenata ostvarujemo konituiranom stazom.

lijevo
Prethodni projekt
Sljedeći projekt
desno
No items found.