lijevo
Svi radovi

Dorotea Braić

''Bez naziva'', triptih

Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu

Mentor:

red.prof.art Ante Rašić

Radovi su nastali u procesu eksperimentiranja sa željom probijanja granica dvodimenzionalnog prostora koji nalaže sama definicija slikarskog platna. Sama površina podloge ritmizirana je varijacijama oblika koje naizgled prekida/potiskuje kontinuirana ''linija'' koja, iz svoje prvobitne konstruktivne uloge nosača slikarskog okvira istovremeno preuzima ulogu elementa slike.

lijevo
Prethodni projekt
Sljedeći projekt
desno
No items found.