lijevo
Svi radovi

Tamara Koneska

Dizajn između zaborava i sećanja

Studio 07A

Mentor:

Vladimir Lojanica

Centar istorije dizajna je dizajn forum gde se predstavlja transmedijalnost savremenog dizajna. Preko sekvenciranja istorije dizajna počevši od Bauhausa preko zlatnog doba Jugoslovenskog dizajna pa sve do danas prikazuje se jedna hibridna mešavina evolucije dizajna. Mapiranjem ključnih tačaka istorije dizajna gde se preklapaju industrijski, modni, grafički i scenski dizajn stvoreni su prostori gde se prikazuje zajednička nit ovih vrsta dizajna. Prostori su paviljonskog tipa i svaki predstavlja jedan svojevrsni čin u prikazu multimedijalnosti istorije dizajna. Tako svaki paviljon aktivira neko setilo u zavisnosti od toga koji deo istorije prikazuje: zvuk, boja, svetlost, dodir, miris. (npr. paviljon boje prikazuje početke savremenog dizajna u Bauhausu, miris prikazuje jedan deo zlatnog doba Jugoslavije preko karakterističnih mirisa nameštaja i prostora iz tog perioda itd.) Glavna ideja da svaki objekt ili deo dizajna može da se predstavi kao arhitektonski čin u istorijskoj ”drami” dizajna uspešno se nastavlja na dosadašnjem istraživanju granica između dokumentacije, imaginacije i stvaranje scenografija jednog dizajna koji se nalazi između zaborava i sećanja.

lijevo
Prethodni projekt
Sljedeći projekt
desno
No items found.