lijevo
Svi radovi

Val Kalinić

Eko Park Vuka

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mentor:

Izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović

NAGRAĐEN RAD U KATEGORIJI URBANIZAM I KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA

(do 600 znakova): Eko Park Vuka Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Izv.prof.dr.sc. Sanja Gašparović PODACI O RADU (2) urbanizam i krajobrazna arhitektura Projekt Eko parka Vuka bavi se nepristupačnom i ekološki narušenom zonom Priljevo- Vuka blizu samog središta Grada Vukovara. Danas je to područje zaboravljeni prostor napuštenih poljoprivrednih površina i bivšeg odlagališta, predviđen za sanaciju. S obzirom na veličinu i položaj, lokacija predstavlja izuzetan neiskorišten potencijal za održiv razvoj prirodne, turističke i gospodarske slike Vukovara - koji je gradu izuzetno potreban.

lijevo
Prethodni projekt
Sljedeći projekt
desno
No items found.